Dane osobowe w ZAiKS-ie

Klikając w poniższe linki, można dowiedzieć się, jakie dane osobowe i w jakim celu przetwarza ZAiKS oraz jakim podmiotom mogą być one udostępniane.

Inspektor Ochrony Danych – Ewelina Zielska, kontakt: dane.osobowe@zaiks.org.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS dla kontrahentów będących osobami fizycznymi, których dane pozyskano z rejestru publicznego

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS dla kontrahentów będących osobami fizycznymi – art. 13 RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS dla osób zakładających konto w serwisie eLicencje

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS dla twórców

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS dla spadkobierców twórców

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS dla twórców, którzy nie zawarli ze stowarzyszeniem umowy o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS dla pełnomocników uprawnionych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS dla wydawców muzycznych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS – wersja dla osób wnioskujących o stypendium lub dotację z Funduszu Popierania Twórczości (FPT)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS dla laureatów nagród ZAiKS-u

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS dla osób fizycznych w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania w Domu Pracy Twórczej ZAiKS-u – art. 13 RODO

Informacja o danych osobowych w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS dla następców prawnych autorów

Informacja o danych osobowych dla osób biorących udział w rekrutacji

#RODO