Bernadetta Matuszczak

3.09.2021
Fot. Archiwum prywatne
Fot. Archiwum prywatne

Kompozytorka. Od 1967 roku należała do sekcji A – Autorów Dzieł Muzycznych naszego stowarzyszenia.

Urodziła się 10 marca 1931 w Toruniu. Po ukończeniu Średniej Szkoły Muzycznej rozpoczęła studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu. Uczyła się teorii muzyki pod kierunkiem Zygmunta Sitowskiego, gry na fortepianie w klasie Ireny Kurpisz-Stefanowej i kompozycji u Tafeusza Szeligowskiego. Po uzyskaniu w 1958 dyplomu na Wydziale Teorii Muzyki podjęła pracę na uczelni na stanowisku asystenta w katedrze Zygmunta Sitkowskiego. Od 1960 kontynuowała studia kompozytorskie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie pod kierunkiem Tadeusza Szeligowskiego, a po jego śmierci – w klasie Kazimierza Sikorskiego. Dyplom z kompozycji otrzymała w 1964. W 1968 roku jako stypendystka Rządu Francuskiego wyjechała do Paryża, gdzie uzupełniała wykształcenie z zakresu kompozycji pod kierunkiem Nadii Boulanger.

Komponowała głównie utwory sceniczne i wokalno-instrumentalne. Jej kompozycje były wielokrotnie wykonywane w kraju i za granicą, m.in. Septem tubae na chór mieszany, organy i orkiestrę symfoniczną (1966) na festiwalu Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Współczesnej (ISCM) – 43 Weltmusikfest 1969 – w Hamburgu, opera Julia i Romeo (1967) podczas Internationale Maifestspiele w Wiesbaden w 1972, a monodram operowy Pamiętnik wariata (1976) na Brighton Music Festival w 1984. W 1983 roku w toruńskim Ratuszu Staromiejskim prawykonano jej utwór Canto Solenne na baryton, chór i orkiestrę, który napisała na uroczystości obchodów 750-lecia nadania Toruniowi praw miejskich.

Była członkiem Związku Kompozytorów Polskich od 1965 roku. W latach 1988-2009 była członkiem Rady Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Była laureatką wielu nagród za twórczość kompozytorską. W 2009 roku otrzymała Medal ZAiKS-u. Rok wcześniej Bernadettę Matuszczak uhonorowano Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Była laureatką wielu nagród za twórczość kompozytorską; m.in. w 1965 otrzymała nagrodę w Konkursie Młodych Związku Kompozytorów Polskich, w 1966 za Septem tubae uzyskała II nagrodę na Konkursie Kompozytorskim im. Grzegorza Fitelberga, a w 1967 jej Musica da camera per 3 flauti, 4 timpani e 5 tom-toms (1967) zdobyła nagrodę na Konkursie Jeunesses Musicales. Dwukrotnie została uhonorowana Prix Italia za opery-oratoria radiowe – w 1973 za Humanae voces (1970-71) i w 1979 za Apokalypsis według św. Jana (1976-77).

Działała w Warszawie i Toruniu.

#pożegnania
#Bernadetta Matuszczak